Potovanje s psom v tujino (EU in države tretjega sveta)

Potovanje s psom v tujino (EU in države tretjega sveta)

Za potovanje psov v tujino morajo biti izpolnjeni številni pogoji, ki jih določa zakonodaja. Potovanja so vezana na zdravstvene pogoje in v povezavi z njimi tudi na administrativne zahteve posameznih držav. Nekatere države pogojujejo prehod državne meje s predpisanimi termini, v katerih morajo biti opravljena določena cepljenja ali laboratorijske preiskave.

Potni list za hišne živali in mikročip

Za potovanje v tujino je Evropski potni list za hišne živali obvezen dokument, s katerim lastnik izkazuje identiteto psa in lastništvo. V njem so navedeni podatki psa, vsa cepljenja in preiskave, ki pričajo o zdravstvenem stanju psa. Obmejni organi na vsakem mednarodnem mejnem prehodu so opremljeni s čitalcem mikročipov (transponderjev), s katerim lahko ugotovijo številko mikročipa, ki ga ima pes pod kožo na levi strani vratu. Z njim se potrjuje identiteta in lastništvo psa.

Za pse, ki potujejo v spremstvu lastnika, po večini držav EU veljajo podobne zahteve kot v Sloveniji. To pomeni da mora biti pes označen z mikročipom (transporderjem) in imeti veljaven potni list. Pes po dopolnjenem tretjem mesecu starosti mora imeti tudi veljavno (od prvega cepljenja stekline do potovanja preteklo 21 dni) cepljenje proti steklini.

Za potovanje potrebuje pes potni list.

Veterinarsko spričevalo

Evropski potni list za hišne živali je veljaven dokument za prehod meje vseh držav članic EU in tudi nekaterih tretjih držav. Običajno moramo poleg EU potnega lista ob vstopu v tretjo državo imeti tudi predpisano veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar v Sloveniji in za izdajo katerega mora žival izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Poleg tega se je dobro pozanimati tudi o tem, ali mora ljubljenček po prihodu v to državo v karanteno, trajanje katere je običajno odvisno od tega, kdaj je bil odvzet vzorec krvi za ugotavljanje titra protiteles proti virusu stekline.

Glede na to, da se pogoji v posameznih državah lahko spremenijo, tretje države pa UVHVVR redno ne obveščajo o spremembah, vam svetujemo, da se pri pristojnih organih v državi, v katero potujete (in ni članica EU) pozanimate, ali je navedeno spričevalo za njih še sprejemljivo, da ne boste imeli težav pri vstopu v državo. V kolikor je spričevalo še ustrezno, ga lahko vsaj 3 delovne dni pred predvidenim potovanjem naročite na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR, kjer vam bo uradni veterinar takšno spričevalo tudi izdal. Svetujemo vam, da skupaj z izbranim veterinarjem še enkrat preverite ali kuža izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v spričevalu.

Pes za potovanje v tujino lahko potrebuje tudi veterinarsko spričevalo.

Test titracije

Nekatere države zahtevajo tudi laboratorijsko preiskavo – test titracije. Pes mora imeti opravljen test titracije z nevtralizacijo protiteles proti steklini, pri čemer mora biti titer protiteles najmanj enak 0,5 I.E./ml v vzorcu, ki ga je odvzel pooblaščeni veterinar v veterinarski ambulanti.

Test titracije je najbolje opraviti že pred samim odhodom na potovanje pri izbranem veterinarju, saj si s tem zagotovite nemoteno vrnitev domov brez dodatnih obiskov veterinarjev v tujini. Vzorec mora izbrani veterinar poslati v odobreni laboratorij s strani Evropske komisije (pri nas je odobren laboratorij Nacionalni veterinarski inštitut – NVI (Gerbičeva 60, Ljubljana). Test titracije mora biti potrjen v EU potnem listu za hišne živali.

 

 

 

Vir: Portal Pes moj prijatelj

Preberite tudi kako pri psih preprečiti potovalno slabost!

 

KOMPAS. RAZKOŠJE SPOMINOV.