Splošni pogoji in navodila družbe Kompas d.o.o.

I. Splošna določila
II. Rezervacija turističnega paketa
III. Plačilo
IV. Cene
V. Storitve, vštete v ceni turističnega paketa
VI. Doplačilo za gorivo na čarterskih poletih
VII. Posebne storitve oziroma dodatne storitve
VIII. Potnikov odstop od pogodbe ali sprememba potovanja
IX. Pravica do odstopa od pogodbe proti plačilu odstopnine
X. Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja
XI. Potovanje z letali
XII. Potovalni dokumenti in ostale potnikove obveznosti
XIII. Obvestila pred odhodom / potovanjem
XIV. Zdravstveni predpisi
XV. Prtljaga
XVI. Izguba dokumentov
XVII. Informacije
XVIII. Kategorizacije nastanitvenih objektov in splošno o hišnih redih
XIX. Reklamacije oziroma pritožbe
XX. Varstvo osebnih podatkov
XXI. Končna določila

Posebni pogoji in navodila

I. Nastanitve v apartmajih
II. Posamezna prijava ob nastanitvah v dvoposteljnih sobah
III. Medcelinska potovanja
IV. Smučanje
V. Križarjenja
VI. Telefonska prodaja turističnih paketov
VII. Prodaja turističnih paketov prek interneta
VIII. Potovanje z otroki
IX. V zadnjem hipu ali last minute turistični paketi in ostali nižje cenovni paketi
X. Prodaja letalskih vozovnic in Letalski prevozi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki
XI. Posebnosti »KOMPASOV AS« ter NO NAME turističnih paketov
XII. Posebni pogoji za maturantske izlete
XIII. Potovanje z avtobusnim prevozom
XIV. Potovanje mladoletnih oseb
XV. Prodaja vstopnic
XVI. Posebna prodaja nastanitev preko kuponskih portalov

Splošni pogoji in navodila družbe Kompas d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja
General terms and conditions (ENGLISH)

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Kompas d.o.o. (v nadaljevanju Kompas) oziroma pooblaščena turistična agencija, in potnik, ki se odloči za nakup določenega turističnega paketa ali druge storitve, ki jih ponuja Kompas.

Splošni pogoji veljajo za turistične pakete in druge storitve, ki jih organizira Kompas.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljene ponudbe. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posamezni ponudbi glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedeno v ponudbi.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.kompas.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Kompas kot ponudnik lastnih turističnih paketov posreduje svoje storitve prek interneta, in kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Kompas in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

II. REZERVACIJA TURISTIČNEGA PAKETA

Potnik lahko rezervira turistični paket, ki ga nudi Kompas v svoji ponudbi, v katerikoli Kompasovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji oziroma na daljavo. Ob rezervaciji Kompas in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na  ponudbo, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva  ponudba ter plačati prijavnino (predplačilo) ter rezervacijske stroške oziroma stroške za sestavo kompleksne ponudbe.

Kompas za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške v višini 12,00 EUR na prijavnico pri enodnevnih potovanjih/izletih ter 23,00 EUR na prijavnico za vse ostale turistične pakete. Pri sestavi kompleksnih ponudb Kompas zaračuna rezervacijske stroške v višini 30,00 EUR. Potnik je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Rezervacija potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da pogodba začne vejati, ko jo podpiše naročnik oziroma potnik, pa tudi s samim plačilom potnika, ne glede na to, ali je pogodba podpisana ali ne.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača rezervacijske stroške v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi  glede na predvideni datum odhoda, in le-ti niso nižji od 42,00 EUR. Na ta način je vse navedeno pravno zavezujoče.

Če se potnik odloči za rezervacijo z opcijo, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ni zavezujoča v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin ali “stop bookinga”.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvede plačilo Kompasu.

Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v  ponudbi, in rezervacijske stroške. Preostali del plača najmanj 14 dni pred začetkom turističnega paketa oziroma kakor je navedeno v sami ponudbi.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju. Smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in rezervacijski stroški zagotavljajo potniku jamstvo udeležbe oziroma prosto mesto na izbranem turističnem paketu, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali ponudbo. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer).

Potnik lahko obveznosti poravna z gotovino ali drugimi predvidenimi plačilnimi sredstvi. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, plačilne kartice, …) turističnega paketa ali druge storitve, Kompas v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali Ceniku storitev.

IV. CENE

Cene turističnega paketa so določene s  ponudbo ter veljajo od dneva objave ponudbe.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.) ter morebitna druga doplačila. Končna cena turističnega aranžmaja je sestavni del pogodbe o potovanju.

Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja v primerih, ko je prišlo do sprememb cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključenih v pogodbi, ki jih naložijo tretje stranke, ki niso neposredno vključene v izvedbo turističnega paketa, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in letališčih in menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Potnik ima pravico razdreti pogodbo o potovanju, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa.

Kompas lahko v  ponudbi priporoči, da potnik že ob rezervaciji plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Kompas ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Kompas lahko v ponudbi določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če se je zbralo minimalno število potnikov, in je dolžan doplačati razliko za manjšo skupino.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Garancija najnižje cene pomeni zavezo Kompasa do potnika, da mu vrne razliko v ceni turističnega paketa, če pred pričetkom svojega rezerviranega turističnega paketa najde v Kompasovi ponudbi isti počitniški paket kot ga je sem vplačal, po nižji ceni. Za isti počitniški paket se štejejo isti termin in trajanje, ista nastanitev, isti tip sobe, isto odhodno letališče ter sklenjena pogodba za tak aranžma z istim številom potnikov in ostalimi parametri, navedenimi v tej pogodbi.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI TURISTIČNEGA PAKETA

Če ni v  ponudbi drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v ponudbi, vodenje ali spremstvo ter organizacija potovanja.

Če v ponudbi ni drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

VI. DOPLAČILO ZA GORIVO NA ČARTERSKIH POLETIH

Aktualne cene letalskega goriva so objavljene v tabeli, ki je dostopna na https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/. Zneski v tej tabeli so izračunani kot razmerje med dolžino poleta in ceno tone goriva po sistemu PLATS na dan končnega izračuna. Kompas si pridržuje pravico do spremembe izračuna, v kolikor bi se cena tone goriva dvignila še višje kot je trenutno najvišji znesek, ki je naveden v tej tabeli. Končni izračun je znan in je potnik o njem obveščen najkasneje 20 dni pred pričetkom turističnega paketa.

VII. POSEBNE STORITVE oziroma DODATNE STORITVE

Posebne oziroma dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so v ponudbi pri posameznem turističnem pakete navedene posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega turističnega paketa na prijavnem mestu.

VIII. POTNIKOV ODSTOP OD POGODBE ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju.

Potnik ima pravico do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju na prodajnem mestu, kjer je rezerviral turistični paket. V primeru, ko potnik odstopi od pogodbe o potovanju, lahko Kompas zahteva od potnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine (stroški odpovedi).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, si Kompas pridržuje pravico, da zadrži rezervacijske stroške.

Pri pogodbi o paketnem potovanju, sklenjeni izven poslovnih prostorov, ima potnik pravico, da v 14 dneh odstopi brez navedbe razlogov in plačila odstopnine.

Višina odstopnine za potovanja, počitnice in izlete po Evropi je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 9 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja,
 • od 8 do 1 delovni dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Višina odstopnine za medcelinske (izven Evrope) turistične pakete je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • do 61 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,
 • od 60 do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 70 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 1 delovni dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Višina odstopnine za Jezikovne šole in tečaje je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 14 do 9 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • od 8 do 1 delovni dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Višina odstopnine za turistične pakete na športne dogodke in oglede tekem je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • od 90 do 45 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 44 do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 70 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 1 delovni dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Višina odstopnine za aranžmaje v katalogu Camping je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,
 • 59 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • 29 do 3 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
 • manj kot 3 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.

Višina odstopnine za turistične pakete, pripravljene za zaključene skupine oziroma skupine, katerih ponudba je pripravljena po želji naročnika, je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa:

 • do 60 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
 • od 59 dni do 1 delovni dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja.
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Če se potnik ne pojavi ali odstopi od pogodbe o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, je Kompasu dolžan plačati celotno vrednost turističnega paketa.

V primeru, da so v ponudbi pogoji za povračilo stroškov zaradi odstopa od pogodbe o potovanju s strani potnika drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v ponudbi.

Odstop od pogodbe o potovanju mora potnik sporočiti osebno na svojem prodajnem mestu ali pismeno prek elektronske pošte.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program  oziroma ne potuje po ponudbi, ki je sestavni del pogodbe s Kompasom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je tudi potnik odgovoren za stroške, ki jih je s spremembo povzročil organizatorju

V primeru spremembe na željo potnika, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Kompasa, potnik nima pravice zahtevati kakršnegakoli vračila kupnine  ali znižanja cene.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Kompas pravico do stroškov odpovedi in administrativnih stroškov (Cenik storitev).

Na zahtevo potnika Kompas lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Prenos na tretjo osebo je možen zgolj na podlagi pisnega obvestila ali obvestila po elektronski pošti s strani potnika in vsaj sedem dni pred začetkom turističnega paketa. Za vsako tako spremembo Kompas zaračuna potniku rezervacijske stroške. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški izvajalcev zaradi spremembe, pa Kompas zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

IX. PRAVICA DO ODSTOPA POGODBE PROTI DOPLAČILU ODSTOPNINE

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) turističnega paketa ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Odstopnina se lahko uredi najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Ne glede na plačano odstopnino ima Kompas v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do zadržanja rezervacijskih stroškov, ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, Kompas zadrži rezervacijske stroške. Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za rezervacijske stroške in vplačila odpovednega rizika. Kompas v takem primeru ne nosi odgovornosti in tudi ne finančnega bremena za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali drugih turističnih storitev po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Kot začetek potovanja, ki se začne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični paket ni vključen organiziran prevoz, pa se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel ključe nastanitvenega objekta (običajno ob 14.00 uri).

Če potnik potovanja ne začne na dan, ki je določen kot začetek potovanja in od potovanja pred začetkom pisno ne odstopi, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačane kupnine za turistični paket na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih paketih, pri katerih ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan začetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli utemeljenih razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil plačila za turistični aranžma na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o upravičenem razlogu za odstop od pogodbe o potovanju.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Potnik sam sklene zavarovanje rizika odpovedi pri kateri izmed zavarovalnic in sam uveljavlja tudi svoje pravice iz tega naslova. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

X. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

Kompas si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja. Kompas si pridržuje pravico do odpovedi potovanja pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v ponudbi ali pogodbi o potovanju, navedeno najmanjše število potnikov, vendar najpoznejše:

– 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;

– 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;

– 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

V primerih, ko Kompas izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati, razen v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin. Kompas si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem  nastopijo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Kompas pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil, ki so posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov Kompas potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi teh okoliščin. .

Kompas si pridržuje pravico do spremembe dneva odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin.

Kompas mora o taki spremembi nemudoma in brez nepotrebnega odlašanja obvestiti potnika.

V primeru, da Kompas odpove turistični paket, ima potnik pravico do vračila vseh plačil po pogodbi.

Višina škode, do katere je upravičen potrošnik, se ugotavlja v sodnih postopkih.

XI. POTOVANJE Z LETALI

Pravice in obveznosti letalskih prevoznikov so določene v Uredbi (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

XII. POTOVALNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Kompas je dolžan potnika v skladu s 6. točko 173.  člena ZVPot-1 informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih, ki veljajo v državi, kamor potuje.

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi države, iz katere potuje, kakor tudi tistim, ki veljajo v državi, v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki rezervira potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je Kompas dolžan potnika na ta določila opozoriti, vendar če potnik teh opozoril ne upošteva, je za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja odgovoren sam.

Potnik je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v ponudbi, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Kompas ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev.

Če potnik teh obveznosti ne izpolni, lahko Kompas ravna po določilih teh splošnih pogojev in navodil o potnikovi odpovedi potovanja (VII. poglavje). V primeru, da potniku vizum ureja Kompas, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov urejanja ter pridobitve vizumov Kompas potniku v nobenem primeru ne vrača.

V primeru zavrnitve vstopa v državo nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Kompasa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Šteje se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Kompasu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob rezervaciji turističnega aranžmaja Kompasu posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, za katere rezervira potovanje. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih potniki dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonskimi akti imeti ves čas pri sebi. V primeru, da potnik Kompasu sporoči napačne oziroma nepravilne podatke in ti povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške potnik sam.

XIII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Kompas potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v ponudbi ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja. Kompasovim potnikom je med delovnimi dnevi na voljo tudi telefonska številka 01 2006 111, kjer lahko obvestilo naročijo. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni v  ponudbi.

V primeru, da potnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga Kompas vljudno prosi, da se obrne na prodajno mesto, kjer je rezerviral turistični paket, oziroma ne zgoraj navedeni telefon.

Škodo, ki bi nastala, ker je potnik posredoval nepravilen naslov, nosi potnik.

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Na podlagi predpisov Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan predhodno cepiti in si v ta namen priskrbeti ustrezno dokazilo. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Dejstvo, da je cepljenje zahtevano že po sklenitvi pogodbe o potovanju, ni opravičljiv razlog za odstop od pogodbe s strani potnika, razen če bi lahko zaradi cepljenja obstajale škodljive posledice za potnikovo zdravje. V takem primeru je potnik dolžan o tem predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v  ponudbi  navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

XV. PRTLJAGA

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz posebne prtljage (kot npr. kolo, surf, golf oprema, otroški voziček, invalidski voziček, … ) mora potnik obvezno najaviti že ob rezervaciji turističnega paketa in plačati ustrezno doplačilo. V izključni pristojnosti prevoznika je, ali je prevoz dodatne opreme odobren ali ne.

Kompas ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XVI. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja oziroma predstavnika na destinaciji.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila kupnine za turistični paket ali povrnitve stroškov.

XVII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, Kompasa ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Stranka, ki svoje storitve naroča prek spleta poskrbi, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletne strani, kjer je ponudba objavljena.

 

NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE, ki so objavljeni v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse turistične pakete, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene  ponudbe, če ni v njih drugače navedeno, in rezervirane storitve, ter so sestavni del teh splošnih pogojev in navodil.

XVIII. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v ponudbah so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, ki so veljavne v času izdaje ponudbe in na katero Kompas nima nikakršnega vpliva. Standardi nastanitvenih objektov med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije na nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v nastanitvenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, Kompas na to nima nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s Kompasom in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja Kompasu za povzročeno škodo, Kompas pa ni odgovoren za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik Kompasa pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen vrnitve vplačanih in neizkoriščenih zneskov za morebitne vstopnine ipd., ki se plačujejo na kraju samem. V primeru, da zaradi neprimernega ravnanja ali obnašanja potnika le-ta želi koristiti storitve Kompasa (npr. zaradi predčasne vrnitve v kraj, od koder je začel potovanje ipd.), gre plačilo za take storitve v breme potnika, Kompas pa lahko za izvedene storitve zaračuna primerno nadomestilo.

XIX. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora neskladnosti brez nepotrebnega odlašanja grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku ali neposrednemu izvajalcu storitev. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal neskladnosti na kraju samem in o neskladnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo.

Potnik mora pri odpravljanju vzroka neskladnosti sodelovati z zgoraj navedenimi osebami z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve neskladnosti, ki ustreza vplačanim storitvam, Kompas ne bo upošteval kasnejših zahtev za znižanje cene potovanja.

Če vzroka neskladnosti ni možno odpraviti na kraju samem, potnik z vodjo potovanja ali predstavnikom sestavi pisno poročilo (Zapisnik o pritožbi). V primeru, da vodje potovanja ali predstavnika ni na kraju samem, je potnik o neskladnosti dolžan obvestiti svoje prodajno mesto.

Po vrnitvi s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh letih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo na Kompas d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, ali prek e-naslova kakovost@kompas.si ter priložiti dokaze, ki dokazujejo utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).

Kompas je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku. Dokler Kompas ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Kompas bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije neskladnosti za potovanje, pri katerem Kompas ni organizator potovanja, bo Kompas pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Kompas take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik reklamaciji zato priloži tudi ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Na podlagi 196. člena ZVPot-1 se omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od 3-kratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

Postopek pri uveljavljanju neskladnosti izvedenih potovalnih storitev se zaključi, ko potnik prevzame denarno odškodnino s strani Kompasa.

XX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z namenom zagotavljanja najvišjega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov je Kompas sprejel posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na  https://www.kompas.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/.

XXI. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Kompasa je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani www.kompas.si.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične pakete (medcelinska potovanja, križarjenja, jezikovne šole v tujini, smučanje, katamaran Prince of Venice, ponudbe za zaključene skupine …) v tistem delu, ki se razlikuje od teh Splošnih pogojev in navodil, sicer veljajo tudi za te turistične pakete splošni pogoji in navodila iz splošnega dela oziroma določilo v posamezni ponudbi, če je tam drugače določeno.

I. NASTANITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični paket na nastanitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan začetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

II. POSAMEZNA PRIJAVA OB NASTANITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične pakete lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke teh splošnih pogojev in navodil, prepusti Kompasu, da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem turističnem paketu, s katerim bo delil sobo, oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na navedeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer, da Kompasu takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspelo najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. Če bi tak potnik in sopotnik (kot sta navedena v prejšnjih dveh odstavkih) med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. Stroški pa bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

III. MEDCELINSKA POTOVANJA

Prijave potnikov za medcelinske turistične pakete sprejemajo vse poslovalnice Kompasa in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da izvedbene možnosti posameznega potovanja oziroma turističnega aranžmaja to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30 % vrednosti turističnega paketa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja.

IV. SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za neizogibne in izredne okoliščine, zato Kompas ravna v primeru odpovedi turističnega paketa s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno tudi navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

V. KRIŽARJENJA

Posebni pogoji za križarjenja veljajo za vsa križarjenja in jih potnik prejme ob prijavi, dostopni so na spletni strani www.kompas.si.

Pri turističnih paketih, kjer je izvajalec na strani predstavnikov katamarana, si Kompas v primeru za plovbo neustreznega vremena, pridržuje pravico odpovedati pogodbo o potovanju. Kompas si pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neustreznega vremena tudi tik pred začetkom izleta ali potovanja s katamaranom.

Kot začetek izleta ali potovanja se šteje ura odhoda, ki je predvidena v skladu s ponudbo. V tem primeru potniku pripada le pravica do vplačanega zneska oziroma do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

VI. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih paketov se pogodba šteje za sklenjeno

 • s posredovanjem osebnih podatkov potnika/ov in ostalih udeležencev, ki so nujni za izvedbo rezervacije ter
 • s plačilom prijavnine prek UPN naloga ali s plačilno/kreditno kartico.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični paket .

Potnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

VII. PRODAJA TURISTIČNIH PAKETOV PREK INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega paketa prek interneta veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter ti posebni pogoji poslovanja in ponudba, objavljena na www.kompas.si.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Kompasovo storitev prek spletnega mesta.

Potnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

VIII. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posamezno ponudbo turističnega paketa, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s to ponudbo, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega paketa ali na celotni turistični paket .

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsaki posamezni  ponudbi turističnega paketa. Če v posamezni  ponudbi niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični paket ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje.

IX. V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE turistični paketi in ostali nižje cenovni paketi

Turistični paket  v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične pakete .

Kompas ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne pakete, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe.

X. PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC IN LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

Za prodajo letalskih vozovnic veljajo naslednje pomembne informacije na povezavi.

Kompas ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom. Kompas ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico za čarter lete, je v ponudbi posebej navedeno, ali je v ceno vključen strošek prtljage.

Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je treba navesti točna IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (osebna izkaznica oziroma potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

Pri prodaji letalskih vozovnic za Kompasov let s posebnim letalom (čarterski let) se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za turistične pakete z vključenim čarterskim letom.

V primeru, da potnik opravi samo nakup letalske vozovnice za let s posebnim letalom (čarterski let), vračilo kupnine v primeru potnikovega odstopa od pogodbe ni možno.

XI. POSEBNOSTI »KOMPASOV AS« ter NO NAME turističnih paketov

Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči Kompas zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive – zajtrk, kosilo, večerja, lokalne brezalkoholne pijače iz avtomatov …), kraj nastanitve in lokacijo.

XII. POSEBNI POGOJI ZA MATURANTSKE IZLETE

Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so zahtevani v ponudbi ter vplača prijavnino v vrednosti 30 % celotnega zneska turističnega paketa, najkasneje 30 dni od dneva prijave, preostali del kupnine pa najkasneje 30 dni pred začetkom aranžmaja

Potnik lahko kupnino plača tudi v enakomernih mesečnih obrokih, vendar zadnji obrok najpozneje 30 dni pred začetkom turističnega paketa. V primeru, da preostalega dela kupnine potnik ne plača v rokih, opredeljenih zgoraj, se smatra, da je potnik odstopil od pogodbe in se stroški odpovedi obračunajo skladno s spodnjo lestvico, kjer je opredeljena pravica Kompasa do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima Kompas pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v ponudbi potovanja ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

 • 120 do 90 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,
 • od 90 do 60 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja,
 • od 60 do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • od 29 do 1 dan pred dnevom začetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
 • Na dan odhoda – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

XIII. POTOVANJE Z AVTOBUSNIM PREVOZOM

Na vseh razpisnih avtobusnih potovanjih Kompas določi sedežni red v skladu z vrstnim redom prijave potnikov. Številke sedežev so lahko v posameznih avtobusih zelo različno pozicionirane. Nekateri avtobusi tudi nimajo oštevilčenih sedežev, zato potnike na avtobus razporedi vodja potovanja. Sedežni red na avtobusu na potovanjih, ki so organizirana po Evropi z letalom, in na vseh medcelinskih potovanjih, pa se določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine, programa in načina izvedbe potovanja. Kompas si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda v primeru, ko zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov združuje potnike, iz prvotno predvidenih dveh ali več avtobusov, na manjše število avtobusov.

XIV. POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Kompas zagotavlja, da bo v okviru pogodbe o paketnem potovanju, ki vključuje tudi nočitev, zagotovil informacijo o osebi, ki bo odgovorna za mladoletnega potnika v kraju njegove nastanitve.

XV. PRODAJA VSTOPNIC

Z nakupom vstopnice pri Kompasu kupec sprejema pravila organizatorja prireditve. Za postopek rezervacije Kompas obračunava obdelavo v višini 2,50 EUR na vstopnico.

Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Ob izgubi vstopnice ni možno dobiti nadomestne vstopnice.

V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja prireditve. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil. Kompas je le posrednik pri prodaji vstopnic in ne odgovarja za vračilo denarja, se bo pa po svojih najboljših močeh potrudil, da bo to storil organizator.

V primeru odpovedi prireditve lahko kupec vstopnice v roku, ki ga določi organizator prireditve, vrne na isti način, kot jih je prejel. Kupljene vstopnice lahko:

 • vrne osebno na prodajno mesto, kjer jih je kupil, oziroma,
 • v primeru naročila po telefonu ali preko spleta jih pošlje na naslov Kompas d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, s priporočeno pošto in svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, številka TRR-ja, kamor se kupcu vrne kupnina).

XVI. POSEBNA PRODAJA NASTANITEV PREKO KUPONSKIH PORTALOV

Kompas d.o.o. za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške v višini 23 EUR na rezervacijo.

KOMPAS d.o.o.
NAV00-07, izdaja 24
Ljubljana, 3. junij 2024

Kompas plus - Svet potovalnih ugodnosti
Svet potovalnih ugodnosti

Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!

Včlanite se

MyWay

Počitnice po meri

Izkušeni tim svetovalcev vam v 24 urah pripravi individualno ponudbo po meri. Naročniku zagotavljamo osebni pristop in celovit strokovni servis.

Sestavite si počitnice