Vrednotnice

Vrednotnice

Spoštovani,

pogodbe o potovanju oziroma počitnicah, ki ste jih cenjeni Kompasovi gostje sklenili z našo družbo kot organizatorjem potovanj, zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih je povzročila pandemija, žal niso izpolnjene.

V skladu s šestim in osmim odstavkom 57. f člena ter 1. točke 57. g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) se šteje, da organizator potovanj izpolni svojo obveznost glede vračila, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil po sklenjeni in neizpolnjeni pogodbi.

Z današnjim dnem, to je 6. maja 2020, vsem Kompasovim potnikom, ki so sklenili s Kompasom kot organizatorjem potovanj in/ali počitnic pogodbe, ki jih zaradi pandemije ni mogoče izpolniti, pričenja z izstavitvijo vrednotnic. Za izdane vrednotnice jamči družba Kompas z vsem svojim premoženjem.

Vrednotnica se glasi na nosilca/plačnika rezervacije oziroma sklenitelja pogodbe o potovanju in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če izdane vrednotnice naslovnik ne unovči za drug aranžma v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja, torej od naše družbe, zahteva, da Kompas v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

V prejšnjem odstavku zapisano sicer ne posega v pravico potnika, da navkljub ponudbi vrednotnice zahteva od Kompasa kot organizatorja vračilo vseh plačil po sklenjeni in neizpolnjeni pogodbi, če se s ponujeno vrednotnico ne strinja. Vračilo vseh plačil bo organizator realiziral v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje, da ostajate z nami.

Kompas vedno kaže na vse štiri strani neba in ostaja tudi vnaprej vaš pravi kompas za počitnice in potovanja.

#VAŠTIMKOMPAS

#VEDNOZVAMI

#OSTAJAMOSKUPAJ

 

 

Ljubljana, 6. maja 2020