Splošni pogoji in pravila nagradne igre »Razkošje prazničnih utrinkov – delimo najlepši dopustniški utrinek«

1. Uvodne določbe

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja v nagradni igri za osvojitev kode za brezplačni A4 CEWE koledar, ki jo organizira Kompas turistično podjetje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju s CEWE, Magyarorszag Kft., Beke u. 21-29, 7735 Budapest, Hungary.

Nagradna igra poteka v decembru 2022.

2. Sodelovanje

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo v času med 14. 12. in 21. 12. 2022 na FB strani turistična agencija Kompas prilepile v komentar objave:

Razkošje prazničnih utrinkov – Delimo najlepši dopustniški utrinek fotografijo svojega najlepšega dopustniškega utrinka.

3. Nagrada

1 x A4 CEWE koledar

Izmed vse evidentiranih komentarjev se bo na sedežu podjetja izžrebalo nagrajenca. Izžrebanec bo obveščen po e-pošti, da je prejemnik nagrade in naprošen, da posreduje svoje podatke (naslov), na katerega se bo poslala nagrada, to je koda za brezplačni A4 CEWE koledar.

4. Pristojnosti komisije nagradne igre

Komisija nadzira izvedbo žrebanja v skladu s temi pravili nagradne igre. Žrebanje se izvede 22. 12. 2022 na FB strani turistična agencija Kompas.

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo te nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti.

5. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo, so: elektronski naslov, ime in priimek, naslov.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Udeležencem se skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

6. Končne določbe

Pravila nagradne igre začnejo veljati 14. 12. 2022. V času trajanja nagradne igre, do izvedbe žrebanja, so pravila na vpogled na spletni strani www.kompas.si.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 10. 12. 2022

Kompas d. o. o.

 

Kompas plus - Svet potovalnih ugodnosti
Svet potovalnih ugodnosti

Včlanite se v KompasPlus program zvestobe in zbirajte točke zvestobe, da dobite dodatne ugodnosti pri vaših potovanjih!

Včlanite se

MyWay

Počitnice po meri

Izkušeni tim svetovalcev vam v 24 urah pripravi individualno ponudbo po meri. Naročniku zagotavljamo osebni pristop in celovit strokovni servis.

Sestavite si počitnice